veterinární chiropraxe

V roce 2016 jsem zahájila své studium na International Academy of Veterinary Chiropractic (IAVC).
Cyklus modulů základního kurzu jsem zakončila úspěšným složením zkoušky a obdržením mezinárodně platného certifikátu IAVC opravňujícího provádět chiropraktické ošetření u zvířat.
Studium na IAVC mi otevřelo dveře k možnosti dalšího celoživotního vzdělávání v tomto fascinujícím odvětví veterinární péče.

Chiropraktické ošetření optimalizuje celkový zdravotní stav organismu pomocí zlepšení funkce nervového systému prostřednictvím znovuobnovení hybnosti a funkce kloubů, především páteře.

Chiropraktické ošetření má obrovský potenciál pro udržení dlouhodobého zdraví organismu, prevence mikro a makrotraumat pohybového aparátu, iniciace samohojivých procesů a zrychlení rekonvalescence.

Metodou obnovení fyziologické funkce (biomechanické a především neurologické) je u chiropraktického ošetření tzv. Adjustment.
Adjustment je definovaný jako velmi specifický, velmi rychlý, kontrolovaný impuls s nízkou amplitudou použitý pro odstranění vertebrálního subluxačního komplexu (VSC).

Díky této chiropraktické terminologii někdy dochází k nedorozuměním s majiteli i kolegy. VSC popisuje komplex funkčních a patoanatomických změn v dané oblasti, nikoliv změnu polohy kostí vůči sobě (nejedná se o „Bone out of place“).

 • veterinární chiropraxe

  veterinární chiropraxe

 • veterinární chiropraxe

  veterinární chiropraxe

 • veterinární chiropraxe

  veterinární chiropraxe

 • veterinární chiropraxe

  veterinární chiropraxe

 • veterinární chiropraxe

  veterinární chiropraxe